Kategoria WWW’

Symfony2 – ParamConverter i MongoDB ODM
W symfony2 aby adnotacje Param Converte-a działały z MongoBD musimy zarejestrować serwis który włączy ODM registry manager. Rejestrujemy następujący serwis:


Zmienna w szablonach Twig
Dobrą praktyką jest wynosznie do konfiguracji wszystkich ustawień, np: Google Analytics Tracking Code czy Facebook App Id. W szczególności tych, które różnią się dla poszczególnych środowisk (dev, stage, test, master). Pierwszym sposobem jest umieszczenie ustawień w plikach konfiguracyjnych dla poszczególnych środowisk. Teraz zmienna fb_app_id będzie dostępna we wszystkich szablonach. Drugim rozwiązaniem jest umieszczenie parametru w […]


Debian i warning: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name.
Przy restarcie apacha czasami pojawia się następujące ostrzeżenie: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name. Jest to tylko ostrzeżenie i nie powinno sprawiać problemów. Jeśli chcemy się go pozbyć możemy w pliku /etc/apache2/apache2.conf lub /etc/apache2/httpd.conf dodać linijkę ServerName localhost i zrestartować serwer service apache2 restart. Jeśli w pliku /etc/hostname mamy zdefiniowaną nazwę, możemy jej użyć […]


Nieznany typ Enum w pliku migracji
W pliku z migracją użyłem dla pola typu enum. Wszystko dobrze zadziałało, pole zostało dodane do tabeli. Problem pojawił się przy próbie zresetowania migracji i wgrania ich na nowo. Otrzymałem komunikat: [Doctrine\DBAL\DBALException] Unknown database type enum requested, Doctrine\DBAL\Platforms\MySqlPlatform may not support it. Istnieje rozwiązanie polegające na zarejestrowaniu typu enum w następujący sposób: $platform->registerDoctrineTypeMapping(‚enum’, ‚string’); Błąd […]