Aby włączyć zawijanie wierszy dla wszystkich plików wchodzimy do: File -> Settings -> Editor -> Use soft wraps in editor. Możemy również włączyć opcję zawijania gdy osiągniemy prawy margines. To ustawienie spowoduje przenisienie kursora do nowej lini w trakcie pisania. File -> Settings -> Code Style -> General -> Wrap when typing reaches right margin