Kategoria Ogólne’

Usuwanie pliku z repozytorium Git
Usunięcie pliku z repozytorium git-a bez usuwania go z systemu plików git rm –cached mylogfile.log Dla katalogu: git rm –cached -r mydirectory


Eclipse Json Editor Plugin
Do pracy z plikami  Json w Eclipse Indigo zdecydowanie brakowało mi odpowiedniego pluginu. Ostatnio udało mi się znaleźć JSON Editor.  Jest to prosty plugin do Eclipse IDE który posiada: – kolorowanie składni, walidację,  formatowanie tekstu i składanie tekstu do formatu danych JSON. Strona projektu: eclipsejsonedit.sourceforge.net Download: sourceforge.net/projects/eclipsejsonedit Ściągamy plik *.zip, wchodzimy do Eclipse -> Help ->Install New Software. […]


WCAG 2.0
Około 1/7 światowej populacji jest dotknięta różnymi rodzajami niepełnosprawności. Coraz większa ich liczba aktywnie korzysta z internetu. Co prawda wprost żadne przepisy prost nie nakazują pisać stron dostępnych dla wszystkich, jednak niewielkim nakładem pracy można taki efekt osiągnąć. Każdy developer powinien się choć pobieżnie zapoznać z Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznymi dotyczącymi ułatwień w […]


Najnowsze zdjęcie z Marsa sondy Curiosity