Jeśli masz problemy z użytkowaniem GoogleTalk należy odinstalować wcześniejszą wersję i zainstalować ponownie, jako Administrator. Aby to zrobić klikamy PPM na pliku instalacyjnym, Uruchom jak Administrator. Dzięki temu również inni użytkownicy GoogleTalk będa mieć do niego dostęp.