Aby oznaczyć skrót jakiegoś słowa można użyć znacznika <abbr>. Służy on do wyświetlenia skrótu jakiegoś pojęcia np.:

The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.

The WHO was founded in 1948. Oznaczając w ten sposób skróty daje się pożyteczną informację przeglądarce, sprawdzaniu pisowni, czytnikom ekranu, systemom tlumaczącym i wyszukujacym.